PROJECTLEIDING ONTWERPFASE

De kennis en ruime ervaring van Webbers Bouwmanagement als directievoerder tijdens de  uitvoeringsfase kan toegepast worden tijdens de ontwerpfase. Webbers Bouwmanagement wordt veelal vanaf het voorlopig ontwerp / definitief ontwerp betrokken bij het ontwerpproces. Wanneer de directievoerder reeds in dit stadium betrokken wordt in het bouwproces zal het project hier gedurende de uitvoeringsfase baat bij hebben. De kennis van en de invloed op het project wordt hiermee zichtbaar vergroot. 

Ieder fase wordt afgesloten middels een fasedocument welke ter toetsing voorgelegd wordt aan de opdrachtgever. Tijdens een opeenvolgende fase wordt dit document bewaakt en wordt gecontroleerd of thema’s zoals ‘Geld’, ‘Risico’, ‘Organisatie’, ‘Tijd’, ‘Informatie’ en ‘Kwaliteit’ voldoende belicht worden. Deze aspecten komen in de ontwerpteam overleggen ruimschoots aan de orde en zullen tijdens de uitvoeringsfase in de bouwvergaderingen ook de leidraad vormen voor het verloop van het bouwproces. 

INTERESSE ?

Heeft u of uw bedrijf interesse in de diensten van Webbers Bouwmanagement? 
Neem dan contact op met Jacques Webbers.