WIE ZIJN WIJ?

PROJECTFASERING

OVER WEBBERS BOUWMANAGEMENT

AANPAK

Gedrevenheid, flexibiliteit, creativiteit, structuur en kennis van zaken zijn binnen de rol als directievoerder essentieel. Ieder nieuw project brengt complexe uitdagingen met zich mee en door middel van deze speerpunten zijn wij altijd opzoek naar de beste uitkomst.

Binnen de variërende omstandigheden in het bouwproces streeft Webbers Bouwmanagement ernaar om alle betrokken partijen op een natuurlijke wijze hun kwaliteiten te laten gebruiken. Hierbij staat de verbinding tussen al deze partijen centraal. Om een project succesvol af te ronden creëert Webbers Bouwmanagement als directievoerder hiervoor een sterke driehoeksverhouding met zowel de aannemer als de achitect(en) en adviseurs. 

 

Als directievoerder wil Jacques Webbers op adequate wijze sturing geven aan het proces door: 

  • Partijen op een communicatief vaardige manier met overtuigingskracht bewust te maken van hun positie, verantwoordelijkheden en mogelijkheden;
  • Op een rustige wijze alle partijen er op te wijzen dat er waarde gehecht wordt aan een goede bereikbaarheid en snelle 24-uurs verslaglegging. Van alle teamleden zal gedrevenheid, passie en enthousiasme verlangd worden; 
  • De voortgang van het proces te bewaken;
  • Te handelen en om te gaan met mogelijke conflicten. Er zal gedacht worden in oplossingen, kansen en mogelijkheden;
  • Te anticiperen en voort te gaan. Niet alleen te denken vanuit gegeven contracten maar daarnaast juist probleemoplossend met elkaar te werken richting gevolgen en consequenties.

STRATEGISCHE SAMENWERKING

Naast onze opdrachtgevers hebben wij met onderstaande bedrijven een strategische samenwerking. Met deze bedrijven heeft Webbers Bouwmanagement door de jaren heen zeer frequent samengewerkt. Dit heeft ertoe geleidt dat beide partijen elkaars werkwijze zijn gaan begrijpen en waarderen. Het toepassen van deze methodiek komt het totale ontwerp- en bouwproces ten goede aangezien men gebruik maakt van elkaars professie. Het uiteindelijke gemeenschappelijke doel is het ontzorgen van de opdrachtgever.

BREEAM

In de huidige samenleving is de term ‘duurzaamheid’ een veelbesproken onderwerp. De afgelopen jaren heeft Webbers Bouwmanagement in de rol als directievoerder de nodige kennis opgebouwd over de toepassing van ‘Duurzaam Bouwen’ en circulair materiaalgebruik. 

Binnen het project ‘Restauratie en herindeling Arsenaal’ is d.m.v. de BREEAM-NL certificering inzichtelijk gemaakt hoe het project op basis van duurzaamheid heeft gepresteerd. Deze certificering is gebaseerd op 9 verschillende duurzaamheidscategorieën en is een internationaal erkend keurmerk. 

BREEAM gekeurde projecten leveren waarde voor de toekomst, biedt subsidiemogelijkheden en wordt in de huidige markt op waarde geschat.

BOUW VS TOPSPORT

De competenties die horen bij de rol als directievoerder zijn divers en wellicht moeilijk aan te tonen of in woorden te vatten. Om toch nog een extra beeld van Jacques Webbers te schetsen maken we een zijstap naar zijn ander passie, ‘Kanopolo’. Jacques is namelijk in de periode 1985-1998 speler geweest van de Nationale Kanopoloselectie. In de fase daarop aansluitend (1998-2008) is hij bondscoach geweest van dezelfde nationale herenselectie. Gedurende deze 10 jaar heeft hij zowel EK’s, WK’s als de World Games gewonnen.  

Op dit moment is hij in opdracht van het Nederlands Watersportverbond chef d’equipe tijdens alle Europese kampioenschappen en Wereldkampioenschappen. In deze functies zijn vergelijkbare competenties een vereiste, namelijk gedrevenheid, passie en de wil om te slagen en daarmee het optimale te behalen. Deze eigenschappen hebben Jacques Webbers binnen deze sport op het hoogste niveau gekregen.