ONDERHOUDSFASE EN NAZORG

Na oplevering zal tijdens de nazorgfase strak gestuurd moeten worden op de controle van de openstaande acties en restpunten. Hoe goed de uitvoeringsfase ook is verlopen, een ontevreden indruk van de directie en opdrachtgever over de nazorgfase zal het werk uiteindelijk nog besmet verklaren. Webbers Bouwmanagement beëindigt het project pas nadat alle acties zijn uitgevoerd en we de uitstraling kunnen hebben “op naar het volgende project”.

Afhankelijk van de grootte / omvang van het project kan de nazorgfase een periode van zo’n zes maanden beslaan. Het biedt de opdrachtgever en gebruiker ook de mogelijkheid om vanuit het gebruik optimalisaties en wensen door te voeren. Het gerealiseerde en inmiddels in gebruik zijnde object zal worden overgedragen naar Beheer en Onderhoud en zal men de beschikking moeten hebben over een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan). Webbers Bouwmanagement kan de opdrachtgever hierin begeleiden door deze door derden te laten maken of deze op te stellen vanuit een zelf ontwikkeld model.

 

INTERESSE ?

Heeft u of uw bedrijf interesse in de diensten van Webbers Bouwmanagement? 
Neem dan contact op met Jacques Webbers.