NIEUWBOUW BREDE SCHOOL EN WONINGEN ‘HET GEBOUW’

Nieuwbouw Brede School en woningen ‘Het Gebouw’

De nieuwbouw van een multifunctioneel gebouw met 3 lagere scholen (45 klaslokalen), sportzaal, bibliotheek, gezondheidscentrum, wijkcentrum, peuterspeelzaal, centrum voor jeugd en gezin, 50 huurwoningen vrije sector, 34 zorgwoningen en 18 starters koopwoningen.

Opdrachtgever

Gemeente Leiden / Woningstichting Ons Doel

Functie Webbers Bouwmanagement

Projectleider ontwerpteam en gedelegeerd opdrachtgever namens Woningstichting Ons Doel tijdens de uitvoeringsfase

Overige adviseurs 

Architect: Venhoeven CS
Aannemer: Bouwcombinatie Mulder / Bot Bouw
Constructeur: Stoel Partners Bouwtechniek/Grontmij Nederland
Installatieadviseur: Deerns Nederland 
Brandveiligheidsadviseur: LBP|Sight
Bouwfysica: LBP|Sight
Kostendeskundige: Basalt Bouwadvies
Projectmanagement: HEVO / Tekton

Projectomvang

24.260 m²

Traject

Januari 2007 – oktober 2013

Locatie

Leiden, Zuid-Holland