INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID MINISTERIES

Integrale toegankelijkheid ministeries

Het verbeteren van de integrale toegankelijkheid van de Ministeries van Justitie en Veiligheid / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Defensie / Cultuur, Onderwijs en Wetenschap.

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Functie Webbers Bouwmanagement

Projectleiding ontwerpteam en opstellen bouwkundig bestek

Overige adviseurs 

Installatieadviseurs: Nader te bepalen

Projectomvang

240.000 m²

Traject

Juli 2019 – heden

Locatie

Den Haag, Zuid-Holland